𝗦𝗲𝗹𝗮𝗺𝗮𝘁 𝗺𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝘁𝗶 𝗛𝗮𝗿𝗶 𝗦𝘂𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗣𝗲𝗺𝘂𝗱𝗮 𝟮𝟴 𝗢𝗸𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟭
Pemuda Indonesia, adalah kunci utama membangkitkan kebanggaan dan kejayaan bangsa.