Kegiatan Imtaq Jum’at, 13 Maret 2020

Hari/Tanggal: Jum’at, 13 Maret 2020
Tempat: Lapangan SMK Perbankan Riau
Pukul: 07.00-07.45 Wib
Pelasana kelas X AKL2
Judul Kegiatan Imtaq: Iri hati dan Dengki
Nama Wali Kelas: Wika Maifandari, S.Pd.
Protokol: Karina Hendarta dan Rini Astari
Baca Al- Qur’an: Dea Amanda Putri
Sari Tilawah: Putri Ayu Ningsih
Ceramah: Ery Tri Dahnia dan Despita sari
Do’a: Ferdi Rusnaldi