PERBANKAN

Pelaksanaan ujian laporan Magang Jurusan Perbankan Angkatan XVII Gelombang II TP. 2019 /2020.
Adapun sebagai penguji adalah ibu Pitri Yanti, S.E dan ibu Irma AlHajj Noerrizka, S.Pd.